Den nye generasjonen pensjonister kombinerte jobb og trygd

Publisert 18.08.2020 09:05, oppdatert 18.08.2020 09:05 - NTB - tips@stottmedia.no

Den nye generasjonen pensjonister kombinerte jobb og trygd

En av fem i første kull av pensjonister etter pensjonsreformen valgte å kombinere jobb og pensjon.

  

SSB har fulgt situasjonen for dem som ble født 1949 og som kan kombinere pensjon og jobb etter pensjonsreformen i 2011. Det første kullet i den nye pensjonsgenerasjonen har i år fylt eller fyller 71 år.

I 2012 så man at nesten en av fem kombinerte jobb og pensjon. Menn var et flertall i gruppen. Mens en av tre valgte å bare jobbe og ikke ta ut pensjonen det første året. I løpet av de neste årene mot 2018 så man at yrkesaktiviteten sank for begge grupper, viser SSB-rapporten.

De som kombinerte jobb og pensjon hadde høyest inntekter i årene fram mot 2018. Denne forskjellen varte fram til 67 år og pensjonen ble hovedinntekten for de fleste.

Valget om å ta ut pensjon ved siden av jobb eller ikke, ser ikke ut til å ha påvirket formuen. Begge gruppene ligger på samme nivå for personlig formue.

Den såkalte nåverdien av pensjonsformuen i 2017 viser at de som tok ut av pensjonen mens de jobbet hadde en gjennomsnittlig pensjonsformue på 5,1 millioner kroner. De som ikke tok ut pensjon underveis hadde en formue på 6,1 millioner kroner.

Les også